Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

1. Objecte i acceptació


El present avís legal regula l'ús del lloc web “www.tmpaterna.com”, que posa a la seua disposició “
Transport Municipal de Paterna”:

La navegació pel lloc web de
Transport Municipal de Paterna atribuïx la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en este Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe l'ordepúblic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Legal. L'usuari respondrà enfront de
Transport Municipal de Paterna o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjuís que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació.2. Condicions d'accés i utilització


El lloc web i els seus servicis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això,
Transport Municipal de Paterna condiciona la utilització d'alguns dels servicis oferits en el seu web al previ ompliment del corresponent formulari. L'usuari garantix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a Transport Municipal de Paterna i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L'usuaries compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i servicis de Transport Municipal
de Paterna i a no emprar-los per a, entre altres :


a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius d'apologiadel terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'orde públic.
 

b) Introduiren la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatlar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Transport Municipal de Paterna o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus servicis per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Transport Municipal de Paterna presta el seu servici.
 

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Transport Municipal de Paterna o de tercers i, si és el cas, extraure informació.
 

d) vulnerarels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Transport Municipal de Paterna o de tercers.
 

e) suplantarla identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 

f) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
 

g) demanardades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua amb la sol·licitud prèvia o consentiment.
 

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a Transport Municipal de Paterna, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.
 

En definitiva, els usuaris que accedisquen a este lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d'explotació.
 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de Transport Municipal de Paterna, sense que puga entendre's que l'ús o accés al mateix atribuïsca a cap l'usuari dret sobre els mateixos.
 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establimentd'unhiperenllaçno implica en cap cas l'existència de relacions entre Transport Municipal de Paterna i el propietari del lloc web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de Transport Municipal de Paterna dels seus continguts o servicis. Aquelles persones que es proposen establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a Transport Municipal de Paterna. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a l'home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstindre's de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Transport Municipal de Paterna o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'orde públic.


Transport Municipal de Paterna no es responsabilitzen de l'ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze basant-se en els mateixos.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat


El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l'accés a tots els continguts, ni el seu exhaustividad, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.


Transport Municipal de Paterna exclouen, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa derivats de:


a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustividad i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a què s'haja accedit a través del lloc web o dels servicis que s'oferixen.


b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electròniques o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'orde públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, Transport Municipal de Paterna no es fan responsables de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.


Així mateix, Transport Municipal de Paterna declinen qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d'esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en esta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que oferix este lloc web. Transport Municipal de Paterna no garantixen ni es responsabilitzen del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerixen, inviten o recomanen la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc seran responsables del resultat obtingut. Transport Municipal de Paterna no es responsabilitzen de l'establiment de hipervincles per part de tercers.
 


4. Política de privacitat


Quan precisem obtindre informació per la seua banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les dades demanats a través dels formularis d'arreplega de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable
Transport Municipal de Paterna que tractaran les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els servicis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic.


Transport Municipal de Paterna es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seua aprovació expressa. Així mateix, Transport Municipal de Paterna cancel·laran o rectificaran les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessaris o pertinents per a la seua finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


L'usuaripodrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a este efecte a la adreça de Transport Municipal
de Paterna, identificant-se per mitjà de còpia del D.N.I. i indicant de forma visible el concret dret que s'exercix. "


Transport Municipal de Paterna adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per l'Esmentada Llei Orgànica 15/1999 i la resta de normativa aplicable. No obstant això, Transport Municipal de Paterna no assumixen cap responsabilitat pels danys i perjuís derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.


Transport Municipal de Paterna podrà utilitzar cookies durant la prestació de servicis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedisca la creació d'arxius cookie o s'advertisca de la mateixa.


Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a nosaltres,
Transport Municipal de Paterna no es farà responsable de les polítiques de privacitat dels dits llocs web ni de les cookies que estos puguen emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.


La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vosté haja sol·licitat rebre. Si preferix no rebre estos missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'estos missatges, de conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de servicis per a la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit


En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a
Transport Municipal de Paterna identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.


Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca al lloc web de
Transport Municipal de Paterna, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de València (Espanya).

 


6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituïx la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l'únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en este lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.7. Notificacions


Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i
Transport Municipal de Paterna es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzen a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a Transport Municipal de Paterna per mitjà de:


a) Enviament per correu postal a la adreça següent:


EDETANIA BUS, S.A.

 

Polígon industrial Fuente del jarro 2a fase - C/ Ciutat de Cartagena, 9

46980 Paterna (València)


b) Comunicació per mitjà d'una telefonada als números de telèfon:

Tel: 96 135 20 30


c) Enviament per correu electrònic a la adreça següent:

consultas@edetaniabus.com

 

 

 
 

EDETANIA BUS, S.A. Avda. Miguel Hernández, 3 - 46960 Aldaia (Valencia) Telf: 96 135 20 30